Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår! Home Handbok Annonsera
Skapa
Nyheter
Skapa
Registrera
Marknadsför
Forum
English
Ny sida 1
Ny sida 2

 

Etablera

 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

Skapa Er Webbplats

Inledning

Internet är idag ett alltmer betydelsefullt medium för att marknadsföra sitt företag, oavsett om man verkar inom IT branschen eller inte. En snickare har lika stort behov att marknadsföra sig som en datakonsult. Människor idag tenderar att i allt större utsträckning använda sig av Internet för att finna önskvärda produkter och tjänster, och detta då som alternativ till gula/rosa/blåa sidor. Det är därför idag oerhört viktigt att man med sitt företag är närvarande på Internet.

Läs mer om hur du etablerar dig på Internet, klicka här.

Mer avancerat

När du har en basalt fungerande webbplats upptäcker du säkert att du behöver ytterligare funktionalitet. Ofta finner du att detta kräver CGI och/eller databaser.

Konferenser

För att föra en dialog med dina kunder kan ett diskussionsforum fylla ett stort behov. Att skapa dylika kräver i regel tillgång till CGI och goda programmeringskunskaper. WebSajt nu erbjuder emellertid ett enklare diskussionsforum GRATIS samt ett mycket avancerat, men lättanvänt, konferenssystem till en billig penning. Ideella föreningar och organisationer kan till om med få det sistnämnda gratis. Läs mer här.

CGI

Ett konferenssystem är ett exempel på ett CGI program. CGI står för "Common Gateway Interface" och är i praktiken program som utför någonting. Vanlig HTML är passiv, det vill säga webbläsaren visar helt passivt en webbsidas innehåll. Interaktiva webbsidor kan skapas med CGI. T.ex. gästböcker, marknadsundersökningar, grafiska räknare, e-post formulär, webbshop system (varukorgar), databaser och mycket mer.

CGI program körs (exekveras) på själva webbservern och kan vara mycket resurskrävande och kan på så sätt vara en orsak till att en webbserver är långsam. CGI program kan skrivas i vilket språk som helst, som antingen kan tolkas direkt av webbservern eller kompileras för den. Exempel på vanliga språk är perl, C/C++, eller något Unix skal, i regel Bourne shell. Det absolut vanligaste språket är emellertid perl. När man väl har lärt sig perl är det oerhört kraftfullt och det finns väldigt mycket resurser på Internet vad gäller perl. T.ex. perl.com där ni också finner länkar till många andra perl sidor. En annan mycket värdefull resurs är Freshmeat, som visserligen har ett bredare scope, men innehåller ett stort antal CGI, och inte bara perl. Den bästa källan för nuvarande när det gäller CGI program rent generellt är Hotscripts. Utöver program finns där även handböcker för CGI programmering och hur man använder CGI.

Vårs stor ISP leverantörer i Sverige, typ Telia, Algonet, Tele2, WorldOnline, erbjuder förvisso sina kunder i regel utrymme för hemsidor, men mycket sällan erbjuder de CGI möjligheter. För att få CGI möjligheter måste man i regel teckna ett abbonemang hos något webbhotell.

Nu finns dock alternativ till CGI:

PHP är på stark frammarsch...
...och börjar bli ett mycket starkt alternativ till CGI. Speciellt kraftfullt blir PHP i kombination med mySQL. Både PHP och mySQL är gratis. Dessa måste installeras på webbservern och i regel krävs ett dedikerat webbhotell för att stödja det. PHP koden skrivs i själva webbsidan och publiceras sedan som vanligt till webbservern. http servern tolkar och översätter koden via webbläsaren, precis som med JavaScript.

Allt fler program utvecklas nu som sagt med PHP som alternativ till CGI. En mycket bra källa med PHP program finner ni hos Hotscripts. Vill ni lära er PHP programmering kan vi rekommendera de handledningar och tips ni finner på Hotscripts.

JavaScript självklart.
Är dock betydligt mindre kraftfullt än PHP, men har fördelen att det kan köras på vilken webbserver som helst eftersom det är webbläsaren som tolkar och exekverar koden.

FrontPage mångas hatobjekt...
...men inte desto mindre det absolut bästa verktyget för att snabbt ta fram en professionell och ändamålsenlig webbplats. Ett helt överlägset program om man inte vill spendera 30.000 kr hos Web webbdesign byrå för att ta designa en webbplats. Etablera Web NU t.ex. skapar webbplatser baserade på FrontPage från bara ca 100 kr. FrontPage har egna "bot" som ersätter CGI i många fall. T.ex. skapas e-post formulär mycket enkelt i FrontPage. För att använda FrontPage "Bot" krävs att webbservern stödjer det. Nästan alla stödjer FrontPage idag.

ASP måste självklart nämnas.
ASP är Microsoft variant på PHP. ASP är självklart inte gratis, och för att webbservern skall stödja ASP bör den vara NT/W2K och IIS baserad, alla Microsoft produkter. Som webbserver är Unix servrar överlägsna NT/W2K både i tillförlitlighet, stabilitet och funktionalitet. Vill man prompt använda sig av ASP är det NT/W2K som gäller. Det finns förvisso ASP moduler till Apache som körs under Unix, med dels är det att gå över ån efter vatten, men framförallt så fungerar trots allt ASP bäst på en NT/W2K/IIS plattform, det är så Microsoft vill ha det.

Utöver dessa alternativ så finns det faktiskt ännu enklare alternativ till få egen CGI på sin hemsida, och det utan att själv behöva programmera och installera. Det är att använda CGI som körs på andra servrar och som kan användas på er egen hemsida. På Hotscripts finns länkar till ett stort antal webbplatser som erbjuder CGI på detta sätt. I regel erbjuds detta gratis, men som kompensation vill man ofta att någon typ av reklam skall visas på er hemsida när ni använder dessa CGI program. 

Ett annat tips är att använda sig av de skript som HostedScripts.com erbjuder. Där erbjuder man över 20 olika program, därav bl.a. gästbok, diskussionsforum, e-post listor, skicka e-post via formulär och mycket mer. Över 90.000 medlemmar använder sig av deras helt gratis skript.

 
Back Home Next
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 July 2002 
E-Post: info@websajt.nu