Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår! Home Handbok Annonsera
Handbok
META taggar
Taktik
Ranking
Doorway
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

horizontal rule

Handbok För att registrera webbsidor.
Inledning

horizontal rule

 

Inledning

Framgångrik marknadsföring med RegistreraNU

Att bara rent slentrianmässigt registrera er webbplats till de olika söktjänsterna på Internet innebär inte alld per automatik att ni får fler besökare till er hemsida. För att er marknadsföringskampanj skall bli framgångsrik är det nödvändigt att förstå ett antal saker angående de olika söktjänsterna och hur de fungerar.

De söktjänster som finns på Internet kan kategoriseras i tre olika kategorier:

Sökmaskiner
Den vanligaste formen av söktjänst där kanske AltaVista är en av de mer kända. Dessa består i princip av en gigantiskt databas som innehåller information om miljontals webbsidor. För att hitta den webbsida man är intresserad av söker man efter relevanta nyckelord i denna databas.

Katalogtjänster:
Den mer kända här är Yahoo. Dessa består av en mer strukturerad databas där de olika registrerade webbsidorna även kategoriseras inom olika ämnesområden. Det är därför möjligt att söka webbsidor ur enbart vissa kategorier. Utöver sökning är det också möjligt att finna sin webbsida genom att navigera genom  den struktur av ämnen som finns. Vad gäller Yahoo så har den nästan hundra olika kategorier och under-kategorier.

Listor med länkar
webbsidor som består av en lista av länkar och en kortare beskrivning om varje länk. Dessa listor drivs nästan alltid av privatpersoner och i regel vem som helst kan registrera sin webbsida i dessa listor.


Sökmaskiner

Vad gäller ökmaskiner är det viktigt att förstå:
  1. att dessa i princip helt och hållet drivs automatiskt av mycket avancerade program.
  2. att hela registreringsprocessen är i regel helt automatiserad. Ingen mänsklig hand är inblandad. Hela arbetet utförs av så kallade Spindlar (eng. Spiders), d.v.s. avancerade program som laddar ned webbsidan och analyserar den dels för att godkänna den men framförallt för att indexera sidan och spara detta index i sökmaskinens databas.
  3. att de i regel räcker med att registrera en sida till sökmaskinen. Söktjänstens "spindlar" hittar i regel de resterande sidorna.

Sökmaskinerna använder mycket avancerade metoder för att finna ut om någon missbrukar sökmaskinerna genom att på ett otillbörligt sätt registrera webbsidor. Vad som räknas som otillbörligt är t.ex. att registrera massor av sidor som är i princip likadana, eller registrera sidor med missledande information, bara för att erhålla en bättra ranking, d.v.s. hamna så högt upp som möjligt för vissa sökord. Överhuvudtaget alla metoder som endast syftar till att förbättra ranking anses som otillbörligt och fusk av sökmaskinerna. För att citera AltaVista (fritt översatt iofs):

AltaVista är ett index och inte en förvaringsplats för webbsidor med litet eller missledande informativt innehåll. Att försöka fylla indexet med webbsidor med missledande information innebär att indexet blir mindre meningsfullt. Om detta uppförande inte uppmärksammas blir Web databasen i princip värdelös.

De som missbrukar de policies som de olika sökmotorerna anger riskerar att bannlysas från dessa. I vissa fall bannlyses hela domäner. T.ex. så godtar inte Infoseek registreringar från stora gratis domäner såsom hypermart.net. Infoseek godtar inte heller registreringar från de svenska domänerna hos Telia och Tele2. Anledningen till detta är att så många personer med dessa domäner har missbrukat de regler som InfoSeek sätter.


Katalogtjänster

Den mest kända katalogtjänsten är Yahoo, men även de olika sökmaskinerna börjar i allt större utsträckning att även tillhandahålla kategoriserade listor med webbsidor, t.ex. Evreka.

Karaktäriserande för katalogtjänster är att de webbsidor som finns i deras databas är kategoriserade inom olika ämnen. T.ex:

Datorer och Internet

Spel Chattar

Konst och Kultur

Litteratur Musik Film

Vid registrering av en webbsida skall då anges inom vilket ämnesområde denna sida hör. Ytterligare karaktäristika är

  1. den hanteras nästan helt och hållet av människor, i motsats till sökmotorer som hanteras automatiskt. Varje registrering kontrolleras av en människa. Om en registrering anses otillbörlig avslås den, utan meddelande och utan möjlighet att överklaga. Svårt för oss svenskar att smälta kanske.
  2. registrera ALDRIG mer än en sida till katalogtjänster. Om ni registrerar flera sidor som relaterar till samma innehåll kan ni vara absolut helt säker på att er registrering inte godkänns.
  3. om er webbplats handlar om olika ämnen, registrera då en sida inom varje ämne. T.ex. om en sida handlar om köksartiklar och en om skidor. Se till att det innehåll ni anger för sidan i taggarna Title, Content och Keyword verkligen beskriver det faktiska innehållet.
  4. det absolut viktigaste är emellertid att ni anger rätt ämnesområde när ni registrerar er webbsida. Att ange fel ämnesområde är det absolut i särklass vanligaste orsaken till att en registrering avvisas.

När ni beskriver er webbsida för en katalogtjänst är det mycket viktigt att ni försöker vara så strikt som möjligt. Flyt inte ut i schabloner och slogans, utan beskriv ert företag och dess webbsida nytert och relevant. Glöm dock inte att er beskrivning kommer att vid en sökning jämföras med hur era konkurrenter beskriver sin verksamhet. Det gäller då att locka betraktaren att klicka på just er sida. Innan ni bestämmer er för hur ni skall beskriva er sida är det lämpligt att ni söker på de nyckelord som är relevant för er verksamhet och se hur era konkurrenter uttrycker sig.


Listor med Länkar

Webbsidor som innehåller långa med listor med länkar tillhandahålls ofta av privat personer. Vem som helst kan anmäla sin webbsida till dessa listor. Webbsidorna kategoriseras efter ett mycket enkelt system inom ofta inte mer än 10 kategorier.

Nyttan med dessa listor av länkar är något mycket tveksam. Antalet besökare som ni kan få från dessa listor är endast en mindre del jämfört med dem ni får från sökmotorer och katalogtjänster enligt ovan. Dessa webbsidor med listor är ofta mycket stora och ligger ofta på webbservrar med dålig kapacitet varför webbsidorna ofta blir svårsurfade. Och dessutom kan man fråga sig varför man skall leta efter en speciell webbsida hos än lista med ca 500 länkar när man kan leta i någon av de stora sökmaskinerna som innehåller 150 Millioner webbsidor.

Det absolut främsta syftet med dessa typer av webbsidor som innehåller långa listor med länkar är att ge innehavaren en möjlighet att skicka ett TACK brev till dig. Innehavaren tackar för att ni har listat er webbsida på hans sida, och samtidigt passar han på att framföra sitt egentliga budskap, nämligen att erbjuda dig att ta del av hans tjänster!! Ofta fungerar dessa listor helt enkelt som en ursäkt för att skicka ut SPAM brev. Denna typ av marknadsföring blir emellertid mer och mer sofistikerad. De som registrerar sina webbsidor hos dessa listor ser till att ett program automatiskt svarar på de TACK brev som erhålls, och framför då SITT kommersiella budskap! Naturligtvis har båda sidor automatiska program som kastar den typ av post varför det hela går ut på att skicka brev mellan olika dataprogram och ingen människa kommer någonsin att läsa dessa brev. Dessutom börjar det dyka upp former av pyramidlistor som kan bli hur stora som helst.

Vi rekommenderar att ni skaffat er ytterligare ett e-mail konto, hos t.ex. Hotmail, Zdnet eller NetAddress, och använder den adressen när ni registrerar er webbsajt till listor med länkar. Använd dock inte denna email adress när ni registrerar till sökmaskiner och katalogtjänster. Många av dessa godtar inte annat än riktiga email adresser. Ange aldrig fejkade email adresser, d.v.s. adresser som saknar mottagare, auto-responders eller adresser till andra. Kom ihåg att ägarna till dessa sidor med listor med länkar, trots allt låter er posta er länk till deras sida. Som gentjänst vill de då att ni tar del av deras meddelande, inte för mycket begärt. Om ni inte ställer upp på det, registrera då inte till listor med länkar utan finn andra vägar för att marknadsföra er sajt.

Varför skall man då överhuvudtaget registrera sin webbsida hos dessa listor? Det finns tre skäl för det och av dessa tre är det ett som är det fundamentala:

  1. En del trafik till er webbsida kan ni dock få genom dessa sidor med listor av länkar. Det finns folk som surfar dessa, men framförallt så registreras ofta dessa sidor med listor hos de stora sökmaskinerna. Söker någon i t.ex. AltaVista efter nyckelord som den webbsida innehåller, t.ex. i titeln, då kommer även träffar bland dess webbsidor med listor att uppstå. Genom att surfa till webbsidan med listan, från AltaVista, kan man surfa vidare till just er webbsida. Om ni registrerar er webbsida hos listor med länkar så ökar antalet träffar, med bäring på er webbsida, i de stora sökmaskinerna.
  2. Det viktigaste skälet emellertid är att er s.k. signifikans ranking ökar hos de större sökmaskinerna. Signifikans ranking är ett mått på hur populär er sida anses vara. Ju fler webbsidor som har länkar till er sida, desto viktigare anser se stora sökmaskinerna att er sida är. Ju viktigare er sida anses, desto högre upp kommer de olika sökmaskinerna att visa den. Excite, HotBot och Lycos anser t.ex. att det är viktigt att många andra sidor länkar till dig. Kontrollera själv er popularitet här. Om ni registrerar er webbsida hos listor med länkar så ökar er sida sin signifikans ranking hos de stora sökmaskinerna.
  3. Sist men inte minst, det kan vara ganska roligt, och kanske till och med allmänbildande, att ta del av all de olika budskap som skickas ut via dess TACK brev. Inte minst för att få en uppfattning om den helt fantastiska idé rikedomen som präglas på Internet kring så bl.a. att tjäna pengar. Om ni registrerar er webbsida hos listor med länkar så ökar ni er kunskap om Internet.

Summa sumarum så kan dock dessa listor idag anses vara tämligen så obsoleta. Den enda egentliga nyttan är att öka en sidas signifikans. Dock, de söktjänster som i en större utsträckning (HotBot, Google) utnyttjar signifikans faktorn, de har idag så pass avancerade algoritmer för att beräkna signifikans så att den signifikans som en länk på webbsida med en hel radda av länkar på, medför helt enkelt inte någon större signifikans. Google t.ex., kollar hur många sidor är det som länkar till den sida som har en länk till din hemsida. Inte många länkar till en webbsida som endast innehåller länkar vilket innebär att dess länk till din hemsida inte spelar någon större roll.

horizontal rule


Till nästa sida

  
Home
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 juli 2002 
E-Post: info@websajt.nu