Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår! Home Handbok Annonsera
Doorway
Up
META taggar
Taktik
Ranking
Doorway
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

horizontal rule

Handbok för att registrera Webbsidor. Del 5.
DoorWay Sidor

horizontal rule


Inledning

Vad är "doorway" sidor? En " doorway" sida är en sida som är specialanpassad för att uppnå ett gott resultat vid en sökning hos en given sökmotor, för en given sök-fras. De web sidor som primärt skapas i en sajt är de som är innehålls baserade, d.v.s. innehållet de skall kommunicera till läsaren är det viktiga. Det kan i vissa fall innebära att sidorna inte är helt anpassade för att nå ett bra resultat vid en sökning hos de olika sökmotorerna.

Dessutom har varje sökmotor har sin egen metod för att bedöma om en webb sida är relevant för en given sök-fras. Det är här "doorway" sidor kommer in.

En "doorway" sida kan vara en redan existerande sida i er sajt, men kan också vara en specialanpassad sida. En "doorway" sida har inget speciellt utseende, den är helt enkelt en alternativ entré dörr till er sajt. "Doorway" sidan innehåller "rätt" ord, placerade på "rätt" ställen, och i "rätt" omfattning. Syftet är att för en given sök-fras hos en given sökmotor så skall just "doorway" sidan visas tidigt, helt bland de 10 först sök resultaten.


Designen av en "doorway" sida är mycket viktig. Det är mycket viktigt att den naturligt smälter in sajtens ordinarie design. Dess text innehåll skall också vara relevant och i linje med sajtens innehåll.

 

Hur skapar jag en ”Doorway” sida?

Ni har registrerat er sajt till sökmotorer, men ni väntar fortfarande på att trafiken till er sajt bara skall flöda in.  Om ni inte vet på vilket sätt ni skall placera dina nyckelord är risken stor att ni får vänte länge på dina besökare. Det finns så många sidor på webben nu så att bara registrera en sida till sökmotorerna kommer sannolikt innebära att sidan placerar sig ungefär i mitten av sökresultatet för alla sökord som ni försöker leta på. Hemligheten att nå ett bra resultat är inte bara att använda Meta taggar på ett korrekt sätt, eller att försöka inkludera i stort sett varje tänkbart sökord på själva hemsida. Det krävs fokuserade sidor, d.v.s. “doorway” sidor. Dessa sidor skapas för att fungera som ytterligare entré dörrar till er sajt. Ju fler “doorway” sidor ni skapar, desto fler ingångar. Kom dock ihåg att inte registrera “doorway” sidor till katalog strukturerade sökmotorer såsom Yahoo och ODP.

Det gäller inte att skapa dussintals med liknande “doorway” sidor som sedan sökmotorerna dränks med (spam). Istället gäller det att skapa en sida som ger bra resultat för en sök-fras. Om folk t.ex. söker efter “Villor i Åmål”, skall ni skapa en “doorway” sida som innehåller denna fras, i “rätt” mängd, på “rätt” ställen osv.

För att skapa “doorway” sidor kan ni följa följande riktlinjer:

 1. Repetera sökfrasen i Title Taggen. Detta är det absolut viktigaste.

 2. Repetera sökfrasen i Meta Keyword Taggen och använd även Meta Description Taggen.

 3. Lägg in den aktuella frasen, och/eller varianter av den, i heading taggar. Ett exempel:<H1>Villor och småhus i Åmål</H1>.

 4. I första stycket skall sökfrasen finnas med, ett par meningar från början av stycket.

 5. Inkludera sökfrasen i  länkar, t.ex. <A href=homepage>Villor i ÅMÅL</A        >.

 6. Lägg in några bilder och repetera sökfrasen i ALT IMG taggen. Exempel: <IMG SRC=bla.gif ALT=”Villor i Åmål”>.

 7. Lägg in html kommentarer med sökfrasen: <!—Villor i Åmål -->

 8. Se till att det finns en länk till sajtens hemsida, typ “Vill ni veta mer om Villor i Åmål, <a href=homepage>klicka här</a>.

 En del sökmotorer premierar ett kort stycke framför ett långt stycke med många ord, även om det längre stycken nämner nyckelorden fler gånger. Detta beror av på att sökmotorn dividerar antalet förekomster av nyckelordet med det totala antalet ord. Detta kallar man sidans relevans med avseende på sökbegreppet. Sidans relevans är en mycket viktig parameter för sökmotorns bedömning. Därför är det ofta viktigare med det relativa antalet än det absoluta antalet förekomster av nyckelorden. Sökmotorerna poängsätter utgående från relevans och frekvens (det totala antalet förekomster). Dessa poäng viktas olika och vikten är också beroende av vart nyckelordet finns. Att nyckelordet förekommer i title taggen har betydligt högre vikt än om nyckelordet förekommer i brödtexten. Ett nyckelord som ligger närmare början av stycket har en större vikt än en som ligger i mitten.

Prova med både långa och korta stycken. Ibland lyckas de korta bättre, ibland de långa.

Nyckelord som finns i title taggen viktas mycket högt. Dessutom viktas nyckelord som förekommer i början av title taggen högre än de som förekommer i mitten eller i slutet. Samma regel gäller för själva brödtexten. Detta är vad man kallar “prominence”.

En sida bedöms således ur följande perspektiv:

Location

Nyckelordet kan förekomma inom:

 1. Title taggen: Extremt viktigt

 2. Meta Taggar: Mycket viktigt

 3. Header taggar: Viktigt

 4. Länkar: Viktigt

 5. Brödtext: Extremt viktigt

 6. ALT IMG taggen: Viktigt

 7. Kommentarer: Viktigt

Frequence

Det totala antalet förekomster av nyckelordet, i ovanstående “locations”. Man har en total frequency, men även en frequencey för varje location. Sökmotorerna viktar dessa olika.

Relevance

Det relativa antalet förekomster av nyckelordet. Även här har vi total relevans och relevans per location.

Prominence

Hur nära början inom respektive location som nyckelordet finns. i regel är närmare början bättre, men det är inte alltid bäst att placera nyckelordet helt först. Sökmotorer är inte dumma.

Slutligen då, vilka värden är då bäst för de olika parametrarna ovan? Det är  just det som är 10.000 kr frågan, och dessvärre finns inte något entydigt svar. Man måste jämföra dessa mätetal för den egna sidan med de sidor som placerar sig bra! Det är hemligheten.

När ni skapar “doorway” sidan är det viktigt att den fortfarande tilltalar surfaren och får honom att klicka sig vidare till sajtens huvudsida. Se därför till att brödtexten verkligen är meningsfull och uppmuntrar individen ifråga att klicka sig vidare.

För sök-frasen "villor i Åmål" kan, mycket förenklat, strukturen för en "doorway" sida se ut som följer:


<html>
 <!—
Villor och småhus i Åmål -->
<head>
<title>
Villor i Åmål finner ni hos Mäklar Nisse</title>

<meta keywords content=”
villor i Åmål,Villor i Åmål,åmål,Dalsland,mäklare,låga priser,småhus,fritidshus,fritidstomter,tomter”>

<meta description content=”Hos Mäklar Nisse finner ni ett stort utbud  av
villor, småhus, fritidshus i Åmål.”>

<body>
<h1>
Villor i Åmål</h1>
Detta är mening 1. Här kommer mening 2. Söker ni efter
villor i Åmål, då behöver ni inte leta längre, det finner ni hos 
<a href=homepage>Mäklare Nisse</a>.
Vi har bl.a. bl.a. bl.a., skriv på här för att öka sidans prominence. 
<p>
<img src=ruler.gif alt=”
Villor i Åmål finner ni hos Mäklar Nisse i Krusboda.”>.
<p>

Hos Mäklar Nisse finner ni en informativ och lättläst sajt om <a href=homepage>Villor i Åmål</a>.

</body>

<!—Villor och småhus i Åmål -->

</html>

 

SPAM

En viktig princip som de flesta sökmotorer har, är att de sidor som indexeras skall vara relevant. Man vill helst att sidornas ranking helst baseras på sidornas naturliga och egentliga innehåll. Av denna anledning är inte “doorway” sidor helt uppskattat, och definitivt en anledning till uteslutning (banning) vid missbruk. Som ovan nämnt är det därför mycket viktigt att “doorway” sidan smälter in i sajten på ett naturligt sätt, både design mässigt såsom text mässigt.

“Doorway” sidor är dock ett mycket viktigt verktyg, och ibland till och med nödvändigt, för en lyckad strategi för att uppnå resultat hos sökmotorer. För dynamiska sidor, frame baserade sidor och flash sidor är “doorway” sidor mer eller mindre nödvändiga. Det som sökmotorerna främst vänder sig mot är att ett antal sidor från en och samma sajt belägger ett större antal topp resultaten för en sökfras, sk SPAMDEXING. Upptäcks det, då blir man ganska säkert blockerad, och ibland blir hela domänen blockerad, vilken naturligtvis kan vara en katastrof. Dock, detta med blockering leder ibland till hysteriska stämningar. Man skall komma ihåg att det finns människor som skapar tusentals av “doorway” sidor, och det är främst detta missbruk som sökmotorerna vill komma åt. Att ni skapar 20-30 sidor för er sajt är definitivt “minor” och ni behöver inte bekymra dig så mycket om att bli blockerad, om ni följer våra råd nedan.  

 

Strategi

Vi rekommenderar följande strategi för att skapa "doorway" sidor:
 1. Skapa definitivt "doorway" sidor för frame baserade sidor och dynamiskt genererade sidor.
 2. Skapa "doorway" sidor för sök-fraser som är vitala för er verksamhet och som ni nu har dålig ranking för hos sökmotorerna.
 3. Skaffa helst en dedicerad domän för dina "doorway" sidor. Placera denna domän på en server med en annan IP adress än den som er ordinarie domän har. På detta sätt undviker då att er ordinarie, viktiga, domän blockerad.
 4. Skapa "doorway" sidor med en design som stämmer överens med designen hos er sajt.
 5. Se till att det text mässiga innehållet är relevant, och inte består av en massa galematias.
 6. Använd inte program som skapar "doorway" sidor enbart baserad på statistik och därmed skapar text mässigt meningslösa "doorway" sidor.
 7. Registrera inte för många sidor, ca ett tiotal, men se framförallt till att dina sidor inte dominerar sökresultatet för en given sök-fras. Om det händer, tag bort några "doorway" sidor och registrera om dem så att de försvinner från indexet.
 8. Använd verktyg för att analysera dina "doorway" sidor, och jämföra dem med dina konkurrenter.
 9. Istället för att registrera varje "doorway" sida för sig, skapa en "hallway" sida och registrerabara den. Det tar lite längre tid, men ger långsiktigt ett bättre resultat.
 10. Stjäl aldrig andras sidor som har hög ranking. Naturligtvis skall ni dock analysera dem och se hur ni kan förbättra dina sidor, men stjäl aldrig rakt av.
 11. Registrera inte "doorway" sidor till katalog tjänster såsom Yahoo och ODP.

 

Mer information och verktyg

Search Engine Watch

Den absolut bästa och främsta källan för all information kring sökmotorer och söktjänster. Innehåller framförallt information om olika sökmotorers egenskaper, såsom hur meta taggar hanteras. Search Enginge Watch är en mycket bra källa som inte är hypad, utan håller sig till fakta utan att ha någon större dold agenda. Sajten har i och för sig under åren blivit mer kommersiell med sitt annonsutrymme, och då ibland till annonsörer som kan vara lite "omdiskuterade", men ännu så länge går det inte att klaga på sajtens integritet.

Den bästa information erhåller ni emellertid först som medlem. Medlemskapet kostar ca $65 per år och i det ingår också en prenumeration på deras månatliga (email) brev. I kombination med WPG nedan är detta den enda kombination som behövs.

Cre8pc website promotion

En pretentiös sajt med filosofin att en välgjord, innehållsrik och användarevänlig sajt inte behöver hjälp genom "doorway" sidor och liknande, utan placerar sig alldeles utmärkt hos de olika söktjänsterna, på egna meriter. Kan i och för sig vara riktigt om man heter IBM, Ericsson, Microsoft eller dylikt, men för gemene man krävs i regel extraordinära insatser för att lyckas hos söktjänsterna. Hursomhaver, sajten innehåller mycket bra information och innehåller även länkar till många andra bra sajter. Det paradoxala dock att många av dessa sajter ägnar sig åt tekniker som just Cre8pc argumenterar mot.

horizontal rule

WebPosition Gold

Windows baserad programvara som analyserar ranking hos de viktigaste sökmotorerna, men framförallt mycket kraftfullt för att skapa "doorway" sidor. WPG bygger upp en kunskapsdatabas över hur websidor statistik skall se ut för att få en bra ranking. Denna statistik bygger WPG upp genom att genomföra verkliga sökningar hos sökmotorerna och analysera resultatet. Den skapar "doorway" sidor och jämför sedan denna med de som har bäst ranking för den valda sökfrasen. WPG presenterar utgående från detta förslag på hur er "doorway" sida kan förbättras. Efter lite "trial and error" har ni till slut en "doorway" sida som i regel hamnar bland de tio bästa resultaten. WPG registrerar också web sidor till de viktigaste sökmotorerna, och det utan att man behöver oroa sig för att sökmotorerna skall uppleva registreringarna som SPAM. WPG vet hela tiden vilken policy som respektive söktjänst har för SPAM, t.ex. att fler än 5 sidor från samma domän inom en 24 timmars period definieras som SPAM. WPG ser då till att inte fler än 5 sidor registreras inom denna period. Detta är mycket kraftfullt och saknas hos de flesta andra registreringsverktygen.

Sammanfattning:

 1. Registrerar webbsidor till de viktigaste sökmotorerna
 2. Kontrollerar vilken ranking er hemsida har
 3. Skapar doorway sidor.

WPG är den absolut viktigaste, och egentligen den enda nödvändiga, programvaran för att marknadsföra sig till sökmotorer. Kostar från $99.


TopDog Search Engine Analyzer/Submitter

Analyserar ranking hos över 200 sökmotorer, även europeiska. Inte lika "seriös" som WPG, men analyserar europeiska sökmotorer, vilket WPG inte gör. Windows baserad. Kostar från $149

AgentWebRanking

Största fördelen att det är helt "gratis". Med gratis menas här att ni inte behöver betala i pengar, men måste stå ut med att titta på diverse reklam. Analyserar ranking hos drygt 20 sökmotorer varav ett antal europeiska. Sparar ingen "history" så det går inte att se trender, sparar överhuvudtaget inte gamla rapporter. Ett enklare (värdelöst) verktyg som är ett alternativ om man inte är beredd att lägga ned några pengar.

horizontal rule

MarketPositionTalk.com Diskussions forum

Ett mycket initierat diskussionsforum för marknadsföring genom sökmotorer. Deltagarna är från noviser till mycket kunniga. Faktum är att eliten av de som kan mest om olika söktjänster verkar delta i detta forum. Forumet tillhandahålls emellertid av företaget som står bakom WPG, men diskussionerna hålls i mycket öppen anda, är i regel generella, vilket innebär att i den mån det är någon profilering mot WPG, så är det varken besvärande eller begränsande.

Forumet är naturligtvis på engelska och mig veterligen finns inget dylikt forum på svenska. Är någon intresserad av att hålla i ett kvalitetsforum kring detta ämne, på svenska, då är WebSajt NU beredd att sponsra ett diskussionsforum. Klicka här för med informatin.

WebSajt NU gratis verktyg för marknadsföring till söktjänster

Med våra, helt gratis, verktyg kan man skapa meta taggar, analysera sin position hos sökmotorer, analysera sin popularitet, skapa "doorway" sidor, registrera sig till sökmotorer och hitta lämpliga domännamn för sin verksamhet.

 

Content is King

Det tål att upprepas, "Content is King"!. Innehållet i er sajt är helt avgörande. Är er sajt genomtänkt och seriös och innehåller mycket information som är fokuserad på något ämnesområde, då ger sig bra ranking i regel av sig självt. Sökmaskinerna har idag så pass bra algoritmer.

Fokusera alltid i första hand på innehållet i er sajt. Försök sedan i andra hand planera dina nyckelord väl.

horizontal rule

Till föregående sida

Läs vår manual från början, klicka.

  
Back Home Up
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 juli 2002 
E-Post: info@websajt.nu